útoky proti mé osobě

 

za posledních několik měsíců jsou proti mé osobě vedeny různé útoky.

Jedná se o vyhrůžky po telefonu, vyhrožování fyzickou likvidací, urážlivé vzkazy přes internet a podobně.

Ty závažnější útoky jsem nahlásil policii k vyšetření, ty méně závažné ignoruji.

V posledních dnech se přidaly útoky ve formě mazání účtů na veřejných prezentacích, kde jsem měl umístěny galerie zcela neškodných fotek.
Tyto útoky mají formu organizovaného hackerského útoku.

V této souvislosti bych útočníkům a všem škůdcům připomenul ustanovení Listiny základních práv a svobod:

Politická práva

Čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

Nemám žádné důkazy o tom, kdo tyto útoky organizuje, logicky se mohu domýšlet, že tyto útoky jsou reakcí na můj boj s hradeckou justiční mafií

Pavel Rohel dne 12. července 2020

homepage