Dominikáni katolické církve Heinrich (Institorisi) Kramer a Jakob Sprenger vydali na přelomu let 1486 a 1487 u tiskaře Petra Dracha ve Špýru latinsky psanou rukověť Malleus Maleficarum (česky Kladivo na čarodějnice) .

Na základě i této knihy si čarodějnické blouznění mezi lety 1484 až 1728 vyžádalo přes 300 tisíc lidských životů, někteří autoři však docházejí k daleko vyšším číslům.
Častými obětmi řádění katolické církve byly opuštěné a bezbranné staré ženy, ale jako čarodějnice byla upálena také například osmiletá dívenka. Nebohé dítě se na mučidlech přiznalo. Na hranici umíralo v bolestech dlouhé minuty.
Přes všechna tato zvěrstva se katolická církev bezostyšně staví na pozici morální autority, ačkoliv se jedná o zločineckou organizaci, která měla být už dávno rozprášena. Všechny ty katolické hodnostáře bych navlékl do montérek a poslal je kopat nějaký nový průplav. Tam by byli lidstvu k užitku. Vatikánské majetky beztak pochází i z kořisti čarodějnických procesů.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/upalovani-lidi-bylo-spatne-uznali-po-400-letech-v-koline-nad-rynem-159078