ačkoliv USA vytrubuje do světa že jedině ono je tím pravým majákem demokracie, tak jejich
ministerstvo spravedlnosti spáchalo v roce 1986 tak zvaný DOST TEST, dle kterého je dětskou pornografií prakticky každé zobrazení oblečeného mladistvého, a tím porušilo ustanovení své vlastní Ústavy v článku právo svobody projevu.

Test byl kritizován například profesorkou Amy Adlerovou: „DOST TEST nutí členy veřejnosti, aby se dívali na obrázky dětí jako pedofil, aby určili, zda jsou považováni za nevhodné“
„Když se všechno stane v očích zákona dětskou pornografií - oblečené děti, kojené děti, možná se samotné děti stanou pornografickými“


Robert J. Danay poznamenává: „Použití těchto faktorů, vyžaduje vypracovanou analýzu materiálů, které by většina lidí v minulosti nepovažovala za obscénní nebo dokonce sexuální povahy. Prostřednictvím těchto analýz policie, soudci , právníci a v konečném důsledku i veřejnost jsou nuceni důkladně kontrolovat stále více neškodné obrazy dětí (a obecně dětí), aby určily, zda zobrazené děti mohou jednat sexuálním způsobem. “
například typově podobné snímky jsou dle amerických fašistů již dětskou pornografií. Proč? Protože to dítě prostě existuje tak jak je:

 

 Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Dost_test