Dobrý den, jmenuji se Pavel Rohel

mé jméno jste si nejspíše vygooglili ve spojitosti s kauzou Atelier, ve spojitosti s obviněním obchodování s lidmi
a výroby dětské pornografie. První nepravomocný rozsudek zněl 7 let odnětí svobody, druhý nepravomocný rozsudek zněl 6 let, a po změně soudce zní nepravomocný rozsudek 3 roky odnětí svobody. Odvolal jsem se, a co bude dál, to uvidíme. Pan žalobce mi zprvu navrhoval 15 let odnětí svobody do nejtěžšího žaláře, nyní by ho uspokojilo pouhých 9 let do nejtěžšího žaláře. Prý jsem strašně nebezpečný, protože se bráním. Já naopak tvrdím, že mé provinění by šlo vyřešit i podmínkou a že mám právo se bránit.

Na internetu je o této kauze řada článků, málokteré z nich jsou však objektivní.

Většina novinářů nekriticky nasává vše, co jim pan žalobce, JUDr. Milan Šimek, káže. Tento pan žalobce je pro
novináře jakýsi Rytíř na bílém koni, jakýsi Posel Universální Pravdy a jeho slova pak novináři předávají národu,
jako by to byla slova Boží.

Já mám však s panem doktorem Šimkem jinou zkušenost. Za těch šest let, co se tato kauza vleče, jsem ho poznal jinak a mohu prohlásit, že pan doktor Šimek není žádný Rytíř na bílém koni, ale že ho zajímá pouze jeho ego a jeho kariéra. V touze po kariérním postupu uvrhl do vězení řadu zcela nevinných lidí. Já osobně vím o dvou obětech řádění tohoto doktora práv. Donesly se mi zprávy i o dalších údajných obětech jeho zvůle.

Vysokou inteligenci by mohl panu doktorovi Šimkovi leckdo závidět. Umí používat různé psychologické triky, dobře se přetvařuje, velice dobře kontroluje své emoce a výraz tváře. Jednou hraje roli tichého a smířlivého dobráka, jindy se blýskne v roli Rytíře na bílém koni, který svým ohnivým mečem chrání mravopočestnost národa.
Národ prý touží po mravokárném vůdci.

Musím přiznat, že mi trvalo celé dva dny, než jsem dekódoval mimikry a pokerface pana doktora Šimka.
Jeho kamenný výraz selhal za celých šest let pouze jednou, a to, když se seznámil s výsledkem znaleckého posudku ústavu. Málem se rozplakal a ze soudní síně doslova utekl. Ani se nemohu na novináře zlobit za to, že panu Rytíři zbaští vše, jak se říká, i s navijákem.

A nejsou to jen novináři, kdo propadli kouzlu pana doktora Šimka, znám několik advokátů, kteří před charismatem pana doktora Šimka lehli na zem, plně kapitulovali a své klienty doslova hodili přes palubu. Tyto advokáty zatím nebudu jmenovat, jak se říká, všechno má svůj čas. A jejich čas se také naplní. Můj advokát do této kategorie nepatří.

Naštěstí.

Své argumentační výkony pan doktor Šimek podává záměrně nepřehledně a zamotaně. Mnohým soudcům pak
z celé té nepřehlednosti a zamotanosti běhají mžitky před očima. Než by pan soudce zmatečné klubko argumentů pana doktora Šimka pracně rozmotal, tak raději nebohého obžalovaného rovnou skopne do žaláře.

A advokát?

Ten má své penízky přece už dávno vysezené (480.000,- kč za tuto kauzu), tak proč by se namáhal ?

Svými bravurními výkony a schopností uvrhnout do žaláře i nevinné osoby získal pan doktor Šimek mezi právníky respekt a skvělou pověst žalobce, který vyhrává kauzy. Padají před ním na kolena i mnozí soudci a advokáti.
Navíc má pan doktor Šimek oddané kamarády v justici po celé republice.

Pan doktor Šimek nevyhrává kauzy jen díky svých argumentačním schopnostem. Pan doktor Šimek používá
i psychologické manipulace lidí. Dokáže ovlivnit advokáty obžalovaných, těm namlouvá, že to stejně nemá cenu,
že on tu kauzu stejně vyhraje. Advokáty zastrašuje neexistujícími judikaturami. Mnohým advokátům spadne
sebevědomí na nulu a ti nakonec tancují tak, jak pan doktor píská.

Ovšem své metody má pan doktor Šimek i na soudce. Mechanismus těchto manipulací jsem zatím neodhalil.
Mohlo by se jednat o výměnné obchody ve stylu něco za něco nebo ve stylu dnes ty mě a zítra já tobě.

Zdá se, že můj nový soudce, pan předseda senátu JUDr. Miroslav Mjartan, je zatím nezávislý a pana doktora
Šimka si drží od těla. Chvála bohu.

Jestliže si pan doktor Šimek umí ochočit advokáty a soudce, pak pro něho není žádný problém ochočit si i soudní znalce. Zde se bravura jeho psychologických manipulací dostane do vyššího patra skutečného uměleckého díla, úplně jako z televizního seriálu „Podvodníci v akci“

Například paní soudní znalkyni, MUDr. Růženě Hajnové, nalhal, že Nejvyšší soud Č.R. vydal rozhodnutí, že dětská pornografie jsou i snímky oblečených nezletilých osob. Ta pak, ve své mravokárné posedlosti označila za dětskou pornografii i tuto fotografii devatenáctileté mladé ženy a mnoho dalších podobných snímků:

 

Zatím co paní soudní znalkyně JUDr. Růžena Hajnová byla panem doktorem Šimkem zmanipulována, obelhána
a byla zneužita její mravokárná posedlost, u pana soudního znalce MUDr. Vladimíra Šupiny to bylo jiné.
Ten spáchal přímo už podvod. Podvod spáchal na přímou objednávku pana doktora Šimka s garancí imunity proti trestnímu stíhání pod ochranou justiční mafie.

Podvod spočíval v tom, že pan MUDr. Šupina do znaleckého posudku napsal, že se řídil stanoviskem sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a že dle tohoto stanoviska jsou snímky oblečených mladistvých také dětskou  pornografií.

Má tehdejší advokátka vznesla dotaz na předsedu zmíněné sexuologické společnosti, pana docenta Jaroslava Zvěřinu  ohledně tohoto stanoviska. Ten nám opakovaně odpověděl, že sexuologická společnost JEP
nikdy takové stanovisko nevydala.

Na základě takto spáchaného podvodného znaleckého posudku pak MUDr. Šupina označil za dětskou pornografii například tento snímek a mnoho podobných dalších:

 

Pokud to shrnu, paní soudní znalkyně MUDr. Růžena Hajnová je posedlá mravokárností a pan MUDr. Vladimír Šupina je podvodník. Každý z nich ukořistil za svou špinavou práci částku přesahující 50.000,- kč.

Ovšem překvapení mě čekalo u jiného soudního znalce, totiž u pana MUDr. Radima Uzla, CSc. Ten nejprve zpracoval znalecký posudek na objednávku obhajoby. Tomu byly k posouzení předloženy vzorky 31 listů A4 s fotografiemi nezletilých,  které již před tím jako dětskou pornografii označili znalci Hajnová a Šupina. Za posouzení těchto 31 listů A4 si MUDr. Uzel řekl částku 10.000,- kč. Ta mu byla v pořádku vyplacena.

Dle tohoto znaleckého posudku není pornografií ani tento snímek dvou sedmnáctiletých, obnažených dívek a pornografii neshledal ani na zbývajících 30 listech.

 

 

Pan MUDr. Radim Uzel, CSc. dokonce poslal na soud e-mail, ve kterém uvádí, že lituje každého, kdo má co do činění s paní MUDr. Růženou Hajnovou a s jejími znaleckými posudky. Tento e-mail je založen ve spisu.
K obratu však došlo poté, co byl pan znalec MUDr. Radim Uzel proškolen mravokárnou přednáškou pana doktora Šimka. Vše bylo najednou naopak. Za dětskou pornografii pan MUDr. Radim Uzel překvapivě označil i tuto fotografii oblečené šestnáctileté dívky a spoustu dalších podobných:

 

 Zrovna u pana MUDr. Radima Uzla mě takový veletoč dost překvapil. Tento soudní znalec se totiž například
podílel na českém vydání knihy Ukaž mi to:

 

Tato kniha byla posléze v některých státech světa označena za dětskou pornografii, protože na fotografiích v této knize si děti zasouvají prstíky do řitního otvoru nebo masturbují. To panu doktorovi Uzlovi nevadilo ani
v nejmenším. Já za sebe musím uvést, že všechny fotky v této knize jsou po technické stránce mistrovským
fotografickým dílem a fotografovi musím složit poklonu.

Pan MUDr. Radim Uzel se též podílel na vydání knihy Sexuologie Weiss Petr a kolektiv nakladatelství Grada:

 

 

kde na na straně 573 uvádí, že, cituji: „existují i tak extrémní stanoviska, která za pornografii považují
i zobrazení nahého lidského těla
“ a na straně 575 této knihy opět MUDr. Radim Uzel uvádí, cituji:

„27.3 Antipornografický boj

V několika odborných publikacích bývá zdůrazňováno, že nejvášnivějšími odpůrci pornografie jsou
vlastně deviantní lidé, kteří se při pohledu na takovou podívanou sami zhrozí skutečnosti, že to na ně
příznivě působí. Dosud maskovaná porucha je náhle konfrontována se vzrušující podívanou, její nositel
se vyděsí a zoufale hledá ztracenou sebeúctu. Nenávist k autorovi a distributorovi pornografie pak není
nic jiného než typickým mechanismem psychické obrany typu reaktivní formace. Postižený se pak sám
staví do role spasitele lidstva a hlasatele morální čistoty ...“

Ve světle výše uvedené citace se pak nemohu ubránit srovnání s mravokárným tažením pana žalobce JUDr.
Milana Šimka. Proč si vybírá právě mravnostní kauzy? Proč trvá na tom, aby za dětskou pornografii byly označeny i snímky oblečených mladistvých? Spojuje pan doktor Šimek příjemné s prospěchářským?
Zabije tak dvě mouchy jednou ranou?
Zároveň je obdivován jako mravokárce a zároveň má přístup k zabaveným materiálům?

Podobné kombinace jsou známy a existuje jich celá řada. Jako příklad lze uvést českou kauzu s názvem Vilma,
kde byla nalezena dětská pornografie u policistů, nebo kauzu jednoho nejmenovaného českého soudce, který
za držení dětské pornografie musel rezignovat . Ale takovýchto kauz je ve světě daleko více a všechny jsou si
podobné – policista, prokurátor, nebo soudce řinčí zbraněmi proti zvrhlíkům, sami sebe dávají na odiv v roli
mravokárce, poskytují mravokárné rozhovory médiím a bum, nakonec jsou u nich doma nalezeny celé sbírky
pěkných fotek a videí.

Nyní se ještě vrátím ke knize Sexuologie Weiss Petr a kolektiv nakladatelství Grada. Autor Miroslav Mitlöhner
v článku s označením

24.1 Historický exkurz

uvádí, že katolická církev označovala sexualitu a pohlavní orgány jako něco nečistého. V roce 1487 navíc spáchala knihu Kladivo na čarodějnice (Malleus maleficarum) které pojímalo, mimo jiné, nemanželskou sexualitu jako spojení s ďáblem, za což následovalo upálení na hranici.

Zcela odlišný byl přístup k sexualitě ve staré Antice, kde se odlišnosti nijak neřešily.

Od Kladiva na čarodějnice sice uplynulo více jak 500 let, negativní náhled na sexualitu však v křesťanské
společnosti přetrvává. Například ve Spojených státech amerických je církev stále dominantní a podle toho vypadá i hysterický přístup ke všemu, co jen zdálky připomíná sexualitu.

Spojené státy americké byly dlouho považovány za svobodnou zemi. Já říkám, že od padesátých let minulého
století to už neplatí.

Proč si myslím že USA už dávno nejsou svobodnou zemí? A vůbec? Byla USA vůbec někdy svobodnou zemí?
Co třeba rasová segregace? Nebyla ta americká svoboda jen pouhý přelud?

V té souvislosti musím zmínit sérii vojenských intervencí, kdy Američané působili zlo v zemích, kde neměli vůbec
co pohledávat. Typický je snímek z masakru vietnamské vesnice My Lai:

 

Z novější historie amerického zla je populární mučení bezbranných vězňů.

 

 

USA stále někam strká ten svůj drzý nos. Tvrzení, že USA je maják demokracie, je snad jen opilecký vtip. Přitom si žádný světový politik nedovolí na téma zločinů páchaných Američany ani špitnout. Mají naděláno v kalhotách. A tak co jsou hory mrtvol komentovány leda tak diplomatickým odkašláním si, pořadatelé módní přehlídky jsou médii a fašistickými moralistickými organizacemi lynčováni za to, že na molo vpustili nezletilou modelku. Všude se o tom píše a všichni to strašně odsuzují. Každý Američan je najednou úžasně morální. Hromady mrtvol však v USA nikdo neodsuzuje. Kdybyste jim ale vzali hamburgery, tak Vás na místě umlátí.

 

 

Podobné hysterii čelili i tvůrci známého hudebního klipu Elastic Heart feat zpěvačky Sia. Tento videoklip má na kanálu You Tube přes jednu miliardu shlédnutí.

 

Tak jako účast nezletilé modelky na předváděcím molu sebou nese pedofilní aspekt, tak i videoklipu Elastic Heart
nelze upřít jistou dávku pedofilie.

No a co když je právě ta dávka pedofilie právě tím klíčem k té návštěvnosti která přesahuje jednu miliardu shlédnutí?
A je vůbec vkusný podíl pedofilie důvodem k hysterii a k pořádání honů na čarodějnice?
Američani si myslí, že by se hony na čarodějnice pořádat měly a za tím účelem si dokonce vyrobili DOST TEST,
což je v podstatě Kladivo na čarodějnice – díl druhý.

Já si naopak myslím, že obsah pedofilie ve videoklipu, či v jakémkoliv jiném díle předmětem honu na čarodějnice být nesmí.

Hysterické tažení moralistů proti podílu pedofilie v umělecké produkci je přestrojená závist

a vůbec zde nejde o ochranu dětí, a už vůbec nejde o ochranu společnosti. Opak je pravdou. Pokud budou politici a státní orgány ustupovat tlaku fašistů a militantních moralistů, stále zakazovat víc a víc, tak se vydobytá svoboda ze společnosti vytratí a zůstane už jen policejní a moralistický teror. Nastane křesťansko-moralistické právo šaría.
Takový teror made in USA se lidem typu pana doktora Šimka líbí a přáli by si takový teror importovat i do České republiky.

Chce se snad někdo dožít mlátících komand mravnostní policie?

Lidé zapomínají, a dokonce i právně vzdělaní lidé zapomínají, že existuje Listina základních práv a svobod.
Podobná je i ve Spojených Státech. Tato Listina zaručuje každému jednotlivému občanovi svobodně se vyjádřit slovem, písmem, obrazem a jiným prostředkem. Listina základních práv a svobod má (mimo jiné) chránit jednotlivce před terorem většiny, chcete-li, jednotlivec má být chráněn před agresí militantních moralistů. Jednotlivec je chráněn před většinou.
Lidé dále zapomínají, že existuje svobodná volba. Nikdo se přece nemusí povinně dívat na videoklip Elastic Heart feat zpěvačky Sia a zrovna tak nikdo nemusí povinně navštívit módní přehlídku kde se vyskytuje nezletilá modelka.
Účastnit se nebo se neúčastnit takových vizuálních a hudebních produkcí je svobodnou volbou každého. Také je svobodnou volbou každého jednotlivce, zda se bude jako aktér takových produkcí účastnit.
Vím, na to mi odvětíte že osoba mladší 18 let není schopna o sobě právoplatně rozhodnout, že děti nemají z ničeho rozum. Na druhou stranu by rodiče měly respektovat přání svého potomka. Když syn touží po kariéře hokejisty, tak mu přece rodič nebude takovou tužbu vymlouvat s poukazem, že on z toho nemá ještě rozum.

A když se dceři líbí práce modelky, tak by se její přání mělo respektovat také. Tužby dětí by se neměly shazovat ze stolu jen z důvodu, že ony jsou hloupé, ony tomu nerozumí.

A cožpak rodiče hokeji a nebo modelingu rozumí?

A pan doktor Šimek (a podobní nepřející mravokárci) do toho nemá co kecat, protože se ho o to nikdo neprosil.
O policejní šikanu se ho neprosily ani ty modelky a ani jejich rodiče. Znakem skutečně svobodné a demokratické společnosti není to, že v ní existují jen mravné a normalizované umělecké produkce, které nikoho nepohoršují. Pokud by tomu tak bylo, tak se již nejedná o demokracii, ale jedná se o totalitu a ministrem propagandy by byl pan doktor Šimek. Demokratická a svobodná společnost se vyznačuje tím, že v této společnosti existují umělecké produkce, které vzbuzují třebas i pohoršení, negaci a odpor. V takové svobodné společnosti je ale také známo a respektováno, že nikdo není povinen produkci, která se mu nelíbí, navštěvovat, viz například tyto produkce: Lactatia_01, Lactatia_02 nebo Lactatia_03, či Kids in Drag Were Fabulous

Já jsem mohl využít nabídku pana doktora Šimka na dohodu o vině a trestu a vyhnout se tak soudnímu martyriu
a mediálnímu lynči. Ale tuto nabídku jsem nepřijal. Proč?

Podmínkou této nabídky totiž bylo, abych uznal, že veškerá má produkce je dětskou pornografií. Pokud bych takovou nabídku přijal, už jsem mohl mít dávno vše za sebou a mohl jsem mít klid.

Já jsem tuto nabídku ale přijmout nemohl. Ne kvůli sobě. Ale kvůli principu. Nemohu přece pomáhat novodobé inkvizici uvádět v život Kladivo na čarodějnice-díl druhý.

Proto stále bojuji.
Bojuji za svobodu danou mi Listinou základních práv a svobod.
A není to jen boj za mě samotného.
Pokud Listina základních práv a svobod ochrání před inkvizicí mě, nehodného, pak Listina základních práv a svobod ochrání před inkvizicí každého z Vás, hodného a spořádaného.

Pavel Rohel dne 1. ledna roku 2020

 

 

 

rohel.pavel@atlas.cz počítadlo.abz.cz Další ukázky z mé tvorby
Odkazy:
JUDr. Josef Urválek – učitel českých státních zástupců ?

Útoky proti mé osobě

Moje tvorba použitá v grafice
Ukázka videoklipu pro Newstar Moje tvorba použitá na YouTube Moje tvorba použitá ve videoklipu
Moje tvorba na Rajčeti spravedlnost made in USA
Justiční mafie
Adolf Hitler a NSDAP   Katolická církev a upálení 8 leté „čarodějnice“
USA a děti umírající na účinky atomové bomby
Církev mučí a vraždí děti i dnes Říšský ministr propagandy Joseph Goebbels JUDr. Milan Šimek, zločinec v taláru
USA a DOST TEST  Sexuolog Batista a škodlivost onanie Sexuolog MUDr. Vladimír Šupina, podvodník
Sexuoložka MUDr. Růžena Hajnová, posedlá mravokárností
sexuolog MUDr. Kurt Freund a jeho léčba homosexuality
 
Níže budu umísťovat odkazy na materiály, které relativizují zažitá dogmata a stereotypy.
Pokud tím vydráždím nějakého puritána, tak ať se na to raději nedívá
     
Lactatia 01
Lactatia 02
Lactatia 03

updated 27.9.2020